Kombinované energetické řetězy PLE

Kombinované energetické řetězy

Energetické řetězy PLE se oproti standardním plastovým řetězům vyznačují extrémní stabilitou díky tuhému hliníkovému provedení příček. Příčky je možno přizpůsobovat požadované aplikaci a je možné je realizovat až do délky 1 000 mm.

Rozdělení vnitřního prostoru je velmi variabilní a to výrazně přispívá k optimální ochraně kabelů zvláště při nejvyšších zrychleních a rychlostech pojezdu

Všechny energetické řetězy EKD s plastovými bočnicemi jsou vybaveny integrovanými plastovými připojovacími prvky. Tím odpadají další konstrukční díly potřebné pro jejich upevnění.

Vlastnosti řetězů PLE

  • rychlá montáž a demontáž příček
  • možnost vnitřního i vnějšího otevírání
  • snadné zkracování nebo prodlužování řetězu
  • délka příček plynule měnitelná až do 1000 mm

Řetězy s hliníkovými příčkami se dodávají v provedení

  • PLE s plastovými děrovanými příčkami
  • PLS s pěnovými příčkami
  • PLP s plastovými oddělovacími příčkami

Využití řetězů PLE

dopravní a zvedací technika | manipulační technika | výroba obráběcích strojů

Zátěžový diagram

Oblasti použití

Další vlastnosti řetězů PLE

Délka pojezdu

Maximální délka pojezdu je určena uspořádáním a přídavným zatížením (hmotností kabelů). Při samonosném provedení je maximální délka pojezdu tvořena dvojnásobkem samonosné délky. Tuto hodnotu je možné zvětšit podpěrnými kladkami nebo jinými konstrukčními opatřeními.

V kluzném provedení je možné dosáhnout (podle typu aplikace) délky pojezdu až 100 m.

Je možno provést další konstrukční opatření jako např. u systému MARATHON, díky kterým je možno délku pojezdu zvětšovat téměř neomezeně.

Rychlost pojezdu

Rychlost pojezdu není v podstatě omezena. Nicméně je třeba zohlednit podmínky a parametry dané aplikace.

Zrychlení

Zrychlení není zásadně nijak omezeno, nicméně může být limitováno tažnými silami vznikajícími zejména v těžších kabelech. Jeho mezí by bylo možné dosáhnout v případě vysokých hmotností kabelů vlivem vznikajícího tahového namáhání.

Provozní teplota

Trvalá provozní teplota leží v rozmezí -20 °C až 100 °C.

Speciální provedení

ALLROUND pohyby ve všech směrech
ESD antistatické
V-0 samozhášecí

 

Rozměry řetězů SLE

1) Délka příčky + 2 l udává vnější šířku včetně kluzného prvku.
2) PLE 328 od R200, PLE 528, 548 od R250.
3) Hmotnost pro délku příček 100, údaje v závorkách pro uzavřené provedení. Dodávány jsou energetické řetězy s délkou příček odstupňovanou po 1 mm.

EKD Gelenkrohr GmbH

Modely

Stavební díly řetězů PLE

1 Bočnice

2 Nosná příčka

3 Pojistná západka

4 Pojistný čep

5 Mezikus

6 Vedení kabelů a hadic

7 Tlumící prvek

8 Příčka

9 Kryt vnitřní

10 Kryt vnější

Technika

Konstrukční provedení řetězů SLE

Řetězy PLE (s plastovými děrovanými příčkami nebo s plastovými zásuvnými profily) zajišťují i při vysokých rychlostech pojezdu ideální vedení. Přitom je při vkládání kabelů téměř vyloučena chyba, protože velikost otvorů přesně odpovídá danému kabelu. Plastové vkládací prvky jsou dodávány s rastrem 5 mm a mohou být individuálně přizpůsobeny dané aplikaci.

PLE 220 | 320 | 520 | 620

Standardní provedení má příčky v každém druhém článku. Integrovaný připojovací prvek v případě potřeby umožňuje jakýkoliv článek řetězu použít jako připojovací (kromě 620). Tím odpadá oddělené skladování nebo objednávání připojovacích prvků.

PLE 221 | 321 | 521 | 541 | 621

Tato provedení mají příčky v každém článku. Přídavné příčky zvyšují stranovou stabilitu a zlepšují vedení zvláště v případě malých průměrů kabelů.

PLE 325 | 525

Uzavřené provedení s hliníkovým zakrytím je možné realizovat také dodatečně z normálního provedení. Krycí segmenty je možné otevírat jak na vnitřní, tak na vnější straně řetězu.

PLE 328 | 528 | 548

Tato provedení energetických řetězů jsou vhodná pro dlouhé pojezdové dráhy. V těchto případech se horní větev řetězu smýká po dolní. Pro zvýšení stability řetězu jsou proto příčky namontovány v každém článku. Na vnitřní straně řetězu jsou namontovány kluzné botky s velmi nízkým koeficientem tření (μ = 0,2 až 0,25). Po dosažení meze opotřebení je možné kluzné botky vyměnit a energetický řetěz provozovat nadále. Kluzné botky je možné nainstalovat i dodatečně, příčky však musejí mít odpovídající otvory.

Ke stažení

Katalog

Máte dotaz nebo se chcete informovat?
Neváhejte se na nás obrátit!

Odpovíme Vám do 24 hodin.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

Ing. Zbyněk Dvořák
jednatel
+420 602 102 225
SLT components s.r.o.
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim