Innokran a STAHL CraneSystems dodávají procesní jeřáb o nosnosti 20 tun

V jedné hale firmy Kienle+Spiess ve švábském Sachsenheimu jsou skladovány a dále zpracovávány plechové svitky, které jsou následně dále převáženy pomocí nákladních vozů. Manipulace se svitky o hmotnosti necelých 10 tun byla doposud zajišťována pomocí 2 mostových jeřábů z roku 1966 které musely být nyní nahrazeny. Jejich pravidelné opravy, nákladná údržba a časté poruchy byly příčinou zvýšených provozních nákladů ve výši 20-30 k€ za rok, což mluvilo ve prospěch nové investice.

Předtim bylo potřeba vyjasnit některé otázky: Je pro tento typ manipulace se svitky vhodné používat jeřáby nebo zakladače? Proti zakladačům mluvila nejenom vyšší prostorová náročnost na podlaze skladu ale i čas potřebný pro jejich ustavení. Nicméně zejména zvýšené bezpečnostní riziko při manipulaci pod třetím jeřábem, který je dále používán pro nakládku a vykládku svitků z nákladních vozů nechtělo vedení firmy podstupovat.

Proto se forma Kienle+Spiess rozhodla pro instalaci nového jeřábu. Základní myšlenkou bylo investovat do nového, rychlejšího jeřábu o nosnosti 20 tun, který by měl nahradit oba nespolehlivé 13 tunové jeřáby. Navíc bylo třeba zajistit určitou výkonovou rezervu pro plánované budoucí navýšení kapacity. Konstruktéři firmy Innokran přijali tuto výzvu a vyvinuli řešení ušité na míru za pomoci komponentů STAHL CraneSystems.

Kienle+Spiess: „Být aktivní, nikoliv pasivní“

Podnik Kienle+Spiess byl založen v roce 1935 v Sachsenheimu. Již po krátké době se firma stala vedoucím podnikem v oblasti lisovaných a litých dílů používaných pro motory a generátory. Tato silná pozice ji zůstala dodnes. V duchu jejího motta „být aktivní, nikoliv pasivní“ se chopila iniciativy a zadala firmě Innokran vytvořit náročné jeřábové řešení. Náročné z několika pohledů: Stávající jeřábová dráha, nízká stavební výška a uprotřed haly umístěná 5,3 metru vysoká děrovačka výrazně omezovaly konstruktéry v návrhu nového dvounosníkového jeřábu s kočkou umístěnou na jeřábovém mostě. Během přejíždění děrovačky by činila vzdálenost k jeřábové kabině pouhých 10 cm což je vzhledem k bezpečnostním předpisům příliš málo. Proto se zde může jeřáb pohybovat pouze ve zvláštním manuelním režimu během výměny nástrojů děrovačky nebo její údržbě.

Stávající jeřábová dráha je dimenzována pro kolové tlaky starého 13 tunového jeřábu. Aby bylo možno využít nový 20 tunový jeřáb, muselo být zvýšené zatížení rozloženo na více kol. Řešení firmy Innokran: Jeřáb se pohybuje na příčnících vyrobených firmou STAHL CraneSystem vybavených celkem 8 koly. Tím je sníženo zatížení na kolo a v důsledku větší vzdálenosti vnějších kol jsou síly na jeřábovou dráhu rozloženy na větší vzdálenosti.

Citlivé řízení z ptačí perspektivy

Jeřáb může být řízen buď z kabiny nebo pomocí dálkového ovládání. Rozhodnutí instalovat jeřábovou kabinu bylo pro Kienle+Spiess jasné. Tato hala o délce 65 metrů je příliš dlouhá pro to, aby se zde obsluha pohybovala pěšky. Kromě toho je manipulace s těžkými svitky snazší při pohledu seshora. Frekvenční měniče použité na pojezdových i zdvihových motorech umožňují plynulé zrychlení a citlivé zvedání břemene což vede k rychlé, efektivní manipulaci a zvyšuje komfort obsluhy jeřábu.

Technika pro vysoké požadavky

Ať už se jedná o komponenty větrných elektráren, části trakčních motorů nebo rotorové plechy, výrobní program firmy Kienle+Spiess pokrývá všechny oblasti použití související s elektromotory a generátory. Výroba těchto žádaných komponentů probíhá ve 2 směnném provozu a proto musí být nový jeřáb odpovídajícím způsobem výkonný a spolehlivý. Nejvyšší výrobní zátěž je většinou dopoledne, kdy probíhá nakládka a vykládka svitků. Proto je stroj zařazen do odpovídající skupiny FEM M7/4m ( nosnost 20 tun ) a M8/5m ( nosnost 16 tun ). Na zdvih jsou použity robustní lanové kladkostroje ve dvojitém provedení typ AS 7 výrobce STAHL CraneSystems. Tyto kladkostroje mohou na této aplikaci plně využít mnoho svých předností. Kompaktní konstrukce umožňuje nízkou stavební výšku, vysoká rychlost zdvihu splňuje náročný požadavek aby jeden nový jeřáb nahradil dva původní stroje, protiběžné vedení lan zajišťuje stabilní polohu kladnice a umožňuje velmi přesné ustavení i těžkých břemen. To vše zajišťuje rychlejší a bezpečnější manipulaci se svitky.

Kromě dvojitého zdvihu je na jeřábové kočce namontováno i řízení jeřábu včetně frekvenčních měničů – řešení firmy STAHL CraneSystems, které umožňuje testovat zdvihadlo ještě před instalací na jeřábový most. Ke zvláštní výbavě patří i elektronické multikontrolní zařízení SMC. Tyto komponenty umožňují nepřetržité snímání zátěže pomocí analogového měřícího senzoru a odpojení zdvihu při přetížení. Zařízení SMC umožňuje snímat počty cyklů, měřit provozní hodiny, dobu práce při plném zatížení, dokumentuje počty sepnutí motorů a další užitečná data. Nejdůležitější výstupy jsou signalizovány formou diod, kompletní data lze nahrát do přenosného počítače. Další významnou funkcí je management motorů s cílem zajistit co nejšetrnější provoz celého stroje. K tomu patří sledování a omezování „tipování“ pro rychlé rychlosti zdvihu, brzdění pomocí pomalého zdvihu, sledování přehřátí motorů apod.

Odborné uvedení do provozu

Pro demontáž starých jeřábů a instalaci nového stroje potřebovala firma Innokran 3 týdny. Vzhledem k rozpětí jeřábu 34,8 metru byla instalace obou mostů citlivá práce náročná na přesnost. Celý stroj se uvedl úspěšně do provozu, splňuje požadavky a představy provozovatele a navíc je s tímto zařízením maximálně spokojena i obsluha jeřábu.

Kontaktujte nás pro zpracování nabídky

Budeme se snažit odpovědět co nejdříve.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.