Přednáška o využití provozních dat kladkostrojů

Dne 14.4.2023 proběhl v Ostravě seminář revizních techniků konaný pod záštitou Ing. Miroslava Pulcharta ( TIČR ). Seminář byl zaměřený na oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a pravidelné prohlídky a zkoušky dle platné legislativy. Součástí semináře byla i přednáška Ing. Zbyňka Dvořáka zaměřená na sledování a vyhodnocování provozních dat kladkostrojů Stahl. Součástí přednášky bylo i vysvětlení výpočtu zbytkové provozní doby kladkostrojů dle norem FEM 9.755, ISO 12482 a DGUV.

Kontaktujte nás pro zpracování nabídky

Budeme se snažit odpovědět co nejdříve.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.