Školení globálního výrobce jeřábů a zdvihací techniky

V květnu proběhlo v našem školícím centru ne zcela běžné školení zaměřené na komponenty Stahl. V prostorách SLT jsme uvítali pracovníky ze servisního oddělení významného globálního výrobce jeřábů. Jejich zájem o informace ze školícího centra, které provozujeme, nás potěšil a vnímali jsme jej i jako ocenění naší práce. Zároveň byla účast těchto profesionálů pro nás zavazující a cítili jsme ji jako určitou výzvu, aby byli účastníci spokojeni nejenom s organizačním průběhem školení ale zejména s jeho obsahem, profesionální úrovní a s technickým vybavením. Dva dny školení rychle uběhli a obě strany je vnímali jak po profesní ale i po osobní stránce jako přínosné. Nejlepším důkazem toho je vystavená objednávka na další školení i pro jejich kolegy.

Kontaktujte nás pro zpracování nabídky

Budeme se snažit odpovědět co nejdříve.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.