SLT components News

Informační zpravodaj fi rmy SLT components

Dobrý den vážení obchodní přátelé,

před necelým rokem se Vám dostalo do rukou první vydání našeho zpravodaje SLT News. V té době firma SLT components vznikla a možná si někteří z Vás řekli…“jak dlouho asi vydrží“… Vydržela. První rok utekl jako voda a já moc děkuji Vám, kteří jste si nějaké komponenty koupili a samozřejmě i Vám, kteří jste komponenty Stahl poptali. Každá poptávka je zkušenost, kontakt s trhem a příležitost. Děkuji Vám za ni. 

Snažím se nabízet ucelenou paletu komponentů, které souvisí se zdvihací technikou a stavět na tradici, kvalitě a spolehlivosti. Proto naše firma začala v loňském roce spolupracovat s německou firmou Hartman & König Stromzuführungs AG. Jedná se o tradičního německého výrobce navíjecích bubnů a kroužkových sběračů. Tato firma byla založeno v roce 1945 a podařilo se jí zachovat ráz pružné a inovativní rodinné firmy. V následujících řádcích se o této firmě dočtete více a já věřím, že Vás osloví nejenom její historie ale zejména její produkty. 

Protože se jedná o novou značku, se kterou naše firma spolupracuje, v tomto vydání našeho zpravodaje se s ní a jejími výrobky můžete seznámit podrobněji.

V neposlední řadě došlo k významnému posílení společnosti SLT components s.r.o. Od března tohoto roku pracujeme společně s Ing. Zbyňkem Dvořákem. Možná jej někteří z Vás znají jako bývalého dlouholetého jednatele společnosti Conductix-Wampfler s.r.o. Zbyněk Dvořák se bude věnovat projektům, které souvisí s některými komplexními dodávkami zdvihací techniky STAHL a nyní i Hartmann & König. V některých příštích vydáních našeho zpravodaje Vás o nich budeme rádi informovat.

Přeji Vám příjemné a úspěšné jaro plné pohody a pracovních i rodinných úspěchů.

S pozdravem

Petr Žemlička
 

Petr Žemlička
jednatel
Krátké zprávy

HISTORIE A FILOSOFIE FIRMY HARTMANN & KÖNIG STROMZUFUHRUNG AG

Tato společnost byla založena v roce 1945 Karlem Hartmannem a Maxem Königem. Její sídlo bylo v Grabenu a fi rma začala vyrábět fi ltrační zařízení, vodní pumpy a brusky. V roce 1954 se podnik začal specializovat na výrobu kabelových bubnů a kroužkových sběračů. V novodobé historii je od roku 1980 podnik veden druhou generací zakladatelů, rodinou Herberger a fi rma se přejmenovává na Hartmann & König Maschinenbau GmbH. Od roku 1993 je podnik vlastněn pouze rodinou Herberger a sídlí v nových moderních prostorách ve městě Neudorf, kde disponuje výrobní plochou více než 4 200 m2. Nyní je fi rma vlastněna již třetí generací rodiny Herberger a její název je Hartmann & König Stromzufuhrung AG. I nadále zachovává pevné přesvědčení o tradičních podnikatelských a lidských hodnotách spojených s fi lozofi í rodinné firmy.

Více jak 70ti leté zkušenosti a trvání na fi losofi i „made in Germany“ jsou zárukou kvalitních řešení spojených s napájením pomocí navíjecích bubnů a kroužkových sběračů. Kvalita výrobků spojených s fi rmou Hartmann & König začíná u předprodejního servisu formou konzultace a poradenství, je spojena s kvalitní dokumentací a velkou hloubkou vlastní výroby a v neposlední řadě souvisí s propracovaným systémem záručního i pozáručního servisu.
Díky rozsáhlým zkušenostem, znalostem, organizaci a velikosti je fi rma Hartmann & König schopna pružně reagovat i na individuální požadavky zákazníků. Firma je od roku 1997 certifi kovaná dle ISO 9001:2008. To vše způsobuje, že mezi zákazníky této fi rmy se počítají jak velké koncerny tak i střední a malé podniky.

Krátké zprávy

PRUŽINOVÉ BUBNY

Navíjecí pružinové bubny Hartmann & König jsou  navrženy jak pro navíjení do šířky tak pro spirálové  navíjení, horizontální i vertikální odtah. Samozřejmostí je možnost přenášet nejenom elektrickou energii a data  ale i tekutiny. Používáme různé druhy kabelů včetně  kombinovaných. Bubny jsou poháněny kvalitními spirálovými pružinami s životností cca. 60 000  cyklů umožňující rychlost odtahu až 60 m/min a max. zrychlení 0,2 m/s2. Bubny jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení a na přání je lze vyrobit  i v provedení nerez. Dodáváme i bubny zvláštní  konstrukce bez kroužkových sběračů, vybavené zařízením pro vedení kabelu nebo pružinami  umístěnými mimo těleso bubnu.

Typické možnosti použití jsou autojeřáby, portálové  nebo mostové jeřáby, různé druhy manipulátorů,  přesuven, mostů na čistírnách odpadních vod a jednoúčelových strojů. Různé typové řady a velikosti bubnů lze použít jak pro krátké pojezdy o délce několika metrů až po pojezdy dlouhé 60 metrů a více.

V našem sortimentu najdete i veškeré potřebné  příslušenství jako kladky, ramena, otočná ramena,  rohatky se západkou apod.

Díky standardizovanému programu základních  konstrukčních skupin jsme schopni naše výrobky  expedovat ve velmi krátkých dodacích termínech,  některé typy do 48 hodin.

Kromě standardních bubnů dodáváme také navíjecí bubny vyrobené dle specifických požadavků zákazníka.

 

Krátké zprávy

MOTOROVÉ BUBNY

Motorové bubny jsou vyráběny jak v provedení  s navíjením do šířky tak s navíjením do spirály. Díky dlouholetým zkušenostem a vlastnímu vývoji lze nabídnout veškeré druhy pohonných jednotek 
vhodných i pro aplikace vyznačujících se velmi vysokým dynamickým namáháním. V našem sortimentu naleznete jak pohony s magnetickou spojkou tak pohony s hydrodynamickým měničem nebo přímé pohony s frekvenčními měniči či momentovými motory. Na přání lze dodat i bubny s gravitačním pohonem.

Navíjecí motorové bubny lze použít pro napájení mostových, kontejnerových, lodních a stavebních jeřábů ale i dalších spotřebičů. Návrh tělesa navíjecího bubnu a jeho pohonu se provádí na základě individuálních parametrů dané aplikace. Jsme schopni dodat navíjecí bubny i pro délky pojezdu o délce více než 1 000 metrů

Samozřejmostí je široké příslušenství ať už to jsou různé druhy kladek, přejížděcích trychtýřů nebo zařízení pro hlídaní tahu v kabelu.

Krátké zprávy

KROUŽKOVÉ SBĚRAČE

Kroužkové sběrače a převodníky nacházejí použití nejenom v navíjecích bubnech ale i jako samostatné komponenty. Používají se všude tam, kde spotřebič vykonává rotační pohyb a je potřeba na něho přivézt elektrickou energii, řídící signály, data nebo tekutiny.

Samozřejmostí je možnost dodávky individuelně  navrženého kroužkového sběrače schopného přenášet  kombinace výše zmíněných médií. Standardní krytí  našich kroužkových sběračů je IP55 nebo vyšší.

Kroužkové sběrače se používají při stavbě různých  jednoúčelových strojů, čistíren odpadních vod,  v divadelní technice apod. Jejich konstrukce,  uspořádání, počet a typ kroužků se řídí technickými  parametry dané aplikace. Mohou být v provedení  zakrytém nebo otevřeném, lze je dodávat v provedení pro nízká či střední napětí.

Používáme stavebnicový systém standardizovaných  komponentů, což nám umožňuje rychlé dodávky individuálně navržených kroužkových sběračů  vyznačujících se výborným poměrem cena/výkon.