Uzavřené troleje Fels v prašném prostředí slévárny

V roce 2018 jsme společně s firmou Nopo Engineering instalovali uzavřené napájecí troleje Fels do velmi náročného prostředí slévárny. Tyto provozy se vyznačují nejenom velmi prašným prostředím se silným abrazivním působením ale i silnou koncentrací zplodin hoření. V tomto případě se jednalo o několik drah v délkách od 20m do 100m na kterých byly použity typy trolejí řady Fels Elite. Některé jeřáby byly vybaveny trojitými sběrači. Výsledkem je i po 3 letech bezporuchový provoz.