Analýza stavu napájecích trolejí pro automobilového výrobce

Dne 12.12.2019 jsme předali obsáhlou zprávu týkající se stavu napájecí troleje v lisovně u globálního výrobce automobilů. Automobilka si tuto zprávu objednala z důvodu dlouholetých zkušeností a odborných znalostí pracovníků firmy SLT ohledně napájecí techniky. Cílem zprávy bylo přispět odborným posudkem, zda současnou napájecí trolej je nezbytně nutné vyměnit nebo je možno ji dále provozovat. Jedná se o důležité technologické zařízení v lisovně, tzn. jedná se o technologii, jejíž spolehlivost je klíčová pro bezporuchový chod technologického procesu celé automobilky.

Dráha je dlouhá 144 m a v současnosti je osazena osvědčenou technikou – trolejí Vahle U25/100C. Na dráze jsou v současnosti provozovány 3 ks mostových jeřábů z nichž největší jeřáb 63t/20t dodala firma Nopo Engineering. Stejná firma byla pověřena koncovým uživatelem přeskupit stávající jeřáby do jiného uspořádání, které lépe vyhovuje požadavkům výrobce.

Kontaktujte nás pro zpracování nabídky

Budeme se snažit odpovědět co nejdříve.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.