Analýza stavu napájecích trolejí pro automobilového výrobce

Dne 12.12.2019 jsme předali obsáhlou zprávu týkající se stavu napájecí troleje v lisovně u globálního výrobce automobilů. Automobilka si tuto zprávu objednala z důvodu dlouholetých zkušeností a odborných znalostí pracovníků firmy SLT ohledně napájecí techniky. Cílem zprávy bylo přispět odborným posudkem, zda současnou napájecí trolej je nezbytně nutné vyměnit nebo je možno ji dále provozovat. Jedná se o důležité technologické zařízení v lisovně, tzn. jedná se o technologii, jejíž spolehlivost je klíčová pro bezporuchový chod technologického procesu celé automobilky.

Dráha je dlouhá 144 m a v současnosti je osazena osvědčenou technikou – trolejí Vahle U25/100C. Na dráze jsou v současnosti provozovány 3 ks mostových jeřábů z nichž největší jeřáb 63t/20t dodala firma Nopo Engineering. Stejná firma byla pověřena koncovým uživatelem přeskupit stávající jeřáby do jiného uspořádání, které lépe vyhovuje požadavkům výrobce.