Komponenty v nevýbušném provedení

Jistota od specialistů

Komponenty jeřábů v provedení pro prostředí ohrožené výbuchem se řadí mezi nejbezpečnější na trhu v mnoha oblastech – v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v zásobování energiemi, loďařství, off-shore i při zkapalňování zemního plynu (LNG).

Veškeré komponenty jsou našimi vlastními výrobky s certifikací systému zajišťování kvality – od motorů a brzd až po řídicí systémy a ovladače. Tento přístup komplexně zajišťuje vysoký stupeň ochrany proti výbuchu. Samozřejmě, že výrobky splňují přísné směrnice ATEX a pravidla IECEx o mechanické a elektrické ochraně proti výbuchu.

  • Mezinárodně uznávaný specialista na zvedací a jeřábovou techniku v nevýbušném provedení.

  • Celosvětově jedno z nejobsáhlejších portfólií výrobků pro zóny 1, 2, 21 a 22.

  • Veškerou zvedací a jeřábovou techniku včetně příslušenství je možné dodat v nevýbušném provedení.

  • Provedení a údržba podle ATEX a IECEx v certifikované kvalitě.

Pojezdová kola

Ochrana všech hnaných kol má konstrukční bezpečnost ›c‹. Pro případ vysokých pojezdových rychlostí se kromě jiných opatření kola vyrábějí z mosazi. 

Vedení lana / Vedení řetězu

Vodící matice lana odolná proti opotřebení z GJS (dřívější označení GGG) má velmi vysokou pevnost a nemá žádná teplotní omezení; totéž platí pro vedení řetězu. Ochrana: konstrukční bezpečnost ›c‹.

Převodovka

Stupeň ochrany převodovky: konstrukční bezpečnost ›c‹ a ochrana proti kapalinám ›k‹. Díky ochranné kapalině (olej) je vyloučen vznik jisker. 

Vyrovnání potenciálů

Při instalaci jeřábové techniky v prostorech ohrožených výbuchem je pro zamezení případného vzniku jisker, které by mohly vyvolat výbuch, bezpodmínečně nutné aplikovat potenciálové vyrovnání.

Vypnutí při přetížení

Vypnutí při přetížení je realizováno dvoukanálovým zátěžovým senzorem, který dodává analogové signály. Podle způsobu lanování se používají různé typy senzorů (LCD, LSD).

Svorkovnice

Ochrana svorkovnic pro zóny 1, 2 a 21 u jeřábu a zdvihacího zařízení je kombinací tlakově odolného zapouzdření ›d‹, zvýšené bezpečnosti ›e‹ a ochrany zakrytím ›tD‹.

Vývodky kabelů

Nepřímé zavedení kabelů, velmi vysoká míra bezpečnosti realizovaná druhy ochran pro zvýšenou bezpečnost ›e‹ a tlakově odolným zapouzdřením ›d‹. Propojení kryté svorkovnice s vývodkami žil kabelů Ex e až Ex d.

Motory

Motory pro zóny 1 a 21 mají kryt z šedé litiny, ochrana je kombinací těsného uzavření ›d‹, zvýšené bezpečnosti ›e‹ a ochrany zakrytím ›tD‹. Pro zónu 2 mají motory kryt z hliníku a jsou zařazeny do třídy nejiskřících provozních prostředků ›nA‹. Pro zónu 22 mají motory krytí IP 66 a ochranu zakrytím ›tD‹.

Podvěsné ovladače

Podvěsné ovladače SWH 5 Ex jsou koncipovány speciálně pro řízení zdvihacích prostředků a jeřábů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro lanové kladkostroje určené pro zónu 1 se používá dvoustupňový ovladač SWH Ex s krytím IP 66.

Koncový spínač převodovky 

Krytí koncového spínače převodovky je IP 66. Vestavěné prvky jsou chráněny tlakově odolným zapouzdřením ›d‹, kryt zvýšenou bezpečností ›e‹.

Kladnice s hákem

Použitá ochrana: konstrukční bezpečnost ›c‹. Při vysokých rychlostech pojezdu jsou jednotlivé díly, např. závěsný hák, opatřeny povrchovou vrstvou bronzu. 

STAHL CraneSystems

Máte dotaz nebo se chcete informovat?
Neváhejte se na nás obrátit!

Odpovíme Vám do 24 hodin.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

Ing. Zbyněk Dvořák
jednatel
+420 602 102 225
SLT components s.r.o.
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim