Oblasti použití

Více než 140 let praktického přístupu a zkušeností, neustálá snaha o inovace a trvalý vývoj charakterizují naši historii. Ovlivnili jsme vývoj průmyslu v mnoha oblastech a dnes jsme jednou z vedoucích značek v oblasti zdvihací techniky. Disponujeme komponenty, které jsou vhodné i do prostředí s nebezpečím výbuchu.  Řetězové kladkostroje, lanové kladkostroje, příčníky, pohony a technologie monitorování stavu … produkty od společnosti STAHL CraneSystems patří k nejlepším ve svém oboru.

Zpracování ropy a plynu

Společnost STAHL CraneSystems nabízí nejrozsáhlejší sortiment zdvihací techniky v nevýbušném provedení.

Chemický průmysl

V chemickém průmyslu jsou kladeny požadavky nejen na ochranu proti výbuchu, ale také na odolnost použitých materiálů proti kyselinám, louhům a jiným chemickým sloučeninám.

Energetika

Vodní a přečerpávací elektrárny, technologie v uhelných elektrárnách, strojovny turbín - v elektrárnách na celém světě se používají jeřáby s technikou od firmy Stahl.

Transport a logistika

V transportním a logistickém odvětví je kladen obzvláště velký důraz na vysokou spolehlivost, nadstandardní výkonnost a velkou životnost zdvihacích zařízení.

Hutnictví a výroba betonových dílců

Extrémní teploty okolí, vysoká prašnost a přísné bezpečnostní požadavky. To stručně charakterizuje pracovní podmínky v hutích a ve stavebním průmyslu.

Papírenský průmysl

Několikatunové role papíru je zapotřebí přesně uložit - tento úkol náleží k nejnáročnějším aplikacím jeřábové techniky. Tyto požadavky mohou splnit pouze kompetentní výrobci jeřábů s dobrým technickým zázemím.

Automobilový průmysl

S komplexním procesem výroby automobilů jsou spojeny jak jeřáby pro zvedání těžkých břemen, tak i jeřáby manipulační, které jsou určeny pro menší zátěže. Spojuje je vysoká spolehlivost a velký stupeň automatizace.

Offshore

Drsné klima, slaný vzduch, agresivní prostředí - v mořském těžařském průmyslu je poptávka po robustní technice a perfektním zpracování. Firma STAHL CraneSystems nabízí nejširší a úplné portfolio jeřábové techniky v nevýbušném provedení.

Ostatní výroba

Výroba zboží a komponentů vždy zahrnuje zvedací, transportní a manipulační úkony ve všech průmyslových odvětvích. Ať už se jedná o strojní výrobu, zemědělství, lesnictví nebo obchodní činnost.