Produkty SLT Components

Firma SLT components s.r.o. dodává zvedací a manipulační techniku jež nachází uplatnění u řady zákazníků v mnoha oblastech použití.

 

Zobrazit více o společnosti

 

Atypické vrátky a kočky

Vrátky pro procesní a kontejnerové jeřáby s individuálním konstrukčním provedením představují optimální technicko ekonomické řešení. Volitelné rychlosti zdvihu i pojezdu, zatřídění mechanismu, modulární konstrukční uspořádání a individuální elektrické vystrojení jsou toho zárukou.

Atypické vysokonapěťové kroužkové sběrače

Atypické vysokonapěťové kroužkové sběrače, do 35 kV, max. 315 A. Nabízíme různé formy provedení a zakrytování, včetně nerezového. Kroužkové sběrače obsahují vnitřní ventilační a vytápěcí systém.